Transportmateriel til al intern transport - Q-System

Intern transport til alle brancher og alle typer gods

Q-System leverer skræddersyede løsninger til alle brancher, men har gennem årene oparbejdet en speciel expertise indenfor nedenstående områder.

Træindustri
Rullebaner til palletransport og palletering
Rullebaner i køle- og frysehuse
Rullebaner i madrasindustrien - vores speciale
Rullebaner til rationalisering af transporten i lageret
Rullebaner til transport af kasser og andet let gods